Økonomien i JihadJihad er kendt som det muslimske begreb for såkaldt "hellig" krig og som det fremgår af andre artikler her på siden har Jihad det klare formål at udbrede Islam gennem vold.


Men en væsentlig detalje, som ofte overses, er at Jihad også har en indbygget selvfinansiering.

Når et område erobres, uanset om det er et større landeområde, en by eller en landsby, så er det også en del af Jihad, at indbyggernes værdier plyndres.


Størstedelen af krigsbyttet tilfalder de krigere, der har deltaget i felttoget, men en anseelig portion lægges til side til fremtidige togter.

Det finder vi bl.a. i en hadith (beretning om Muhammed og hans samtidige følgere) fra Sahih al-Bukhari[1], hvor en delegation fra stammen 'Abdul Qais kom til Muhammed for at få instruktioner i, hvordan de kunne være gode muslimer. Muhammed befalede dem at tro på Allah alene og definerede det sådan her:

  1. At vidne om, at ingen har ret til at blive tilbedt foruden Allah og Muhammad er Allahs Sendebud

  2. At bede perfekt

  3. At betale Zakat

  4. At overholde fasten i måneden Ramadan.

  5. Og at betale Al-Khumus

Det sidste af de fem punkter anfører betalingen af Al-Khumus, som er 20% af al krigsbytte, der skal gives til Muhammed, så han kan bruge pengene til yderligere togter, dvs. Jihad.


[1] Sahih al-Bukhari 53

1 visning0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
MASSOUD FOUROOZANDEH

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran 1970 og opvokset i en rettroende muslimsk familie. Han er her i Danmark konverteret til kristendom, læst teologi på Århus universitet og ordineret præst i Den danske Folkekirke. Han er kendt for sine spændende foredrag og undervisning rundt omkring i landet om bl.a. integration, islam og især sin første bog ”Den forbudte frelse”, hvori han fortæller om sin barndom i Iran, flugten over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og hans liv i Danmark, herunder hans omvendelse til kristendommen og hans øvrige bøger om islam og kristendom.

KONTAKT

OS

PER HOLBO

Per Holbo er født i Horsens 1973 og opvokset i en familie med Frelsens Hær som kirkeligt ståsted. Han har en bachelor i samfundsfag og historie fra Århus Universitet 2011 samt en professionsbachelor som pædagog fra VIA University College campus Horsens 2015.
Per har været soldaterhjemsleder 1998-2002 og officer (præst) i Frelsens Hær 2002-2005.
Per har fra sin tidligste ungdom haft stor interesse for filosofi, religion og apologetik og debatterer gerne med både ateister, muslimer, Jehovas Vidner og andre med et andet trosmæssigt udgangspunkt end hans eget.
Han har desuden udgivet tre børnebøger og to science-fiction-romaner samt et par novellesamlinger.
Udgivelsen af "Koranens Dilemma - sociologisk" er den første skrevet i samarbejde med anden forfatter.
Per er i dag pædagog på et bofællesskab.

© 2020 SHARIA.DK - Alle rettigheder tilhører Sharia.dk

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon