top of page

10 Fakta om Koranen, der er værd a vide...

Opdateret: 9. mar. 2022

Hvad er den største trussel mod terrorgrupper som ISIS og Taleban?

Mange politikeres svar er officiel, statslig kritik, FN-resolutioner og økonomiske sanktioner eller i sidste ende: militær magt.


Men måske er der en bedre vej: nemlig noget så simpelt som information.

For hvis befolkningen er velinformeret om Islam, fungerer det nærmest som en super-vaccine mod den ideologi, der danner grundlaget for islamisk terrorisme.


I artiklen her vil vi derfor se på 10 væsentlige fakta om Koranen.


Fakta nummer 1:

Ordet ”Koran” betyder slet og ret recitation, altså en gengivelse ved det talte ord. Oprindeligt var Koranen slet ikke ment som en skrevet bog, men derimod som noget, der skal kunne siges højt direkte fra hukommelsen.


Muhammed og hans samtidige følgere var ikke særligt fokuserede på evnen til at læse og skrive – Og det præger stadig Islam den dag i dag. Blandt både almindelige muslimer og også blandt de såkaldte lærde er der nærmest en besættelse af den verbale overlevering af både Koranen og ahadith på bekostning af beviselige, skriftlige kilder.


På Muhammeds tid blev passager fra Koranen dog nedskrevet som en hjælp til at lære teksten udenad. Først senere, da det gik op for lederne i det tidlige muslimske samfund, at meget af Koranen allerede var gået tabt, fandt man ud af, at det nok egentlig var en ret god idé at skrive det ned.


Det finder vi hos Sahih al-Bukhari 4986 og 4987, hvor først Abu Bakr og dernæst Uthmann beordrer Koranen samlet i én bog.


Ved den første samling under Abu Bakr blev teksten blot samlet, skrevet ned og var derefter i varetægt hos Abu Bakr, indtil han døde, derefter hos ´Umar til slutningen af ​​hans liv, og derefter hos Hafsa, ´Umars datter.


Ved den anden samling var der egentlig ikke så meget tale om en samling, men snarere en redigering. Zaid bin Tabith, som havde foretaget den første samling, blev sat i udvalg med tre andre og formålet var at standardisere Koranen, idet to grupper af muslimer var blevet uenige om Koranens indhold. Uthmanns mål var derfor at sikre sig, at ummaen, dvs. det samlede muslimske samfund, ikke blev så uenige om Koranens indhold, at det ville skabe splittelse.


Fakta nummer 2:

Muslimer tror på, at Koranen er Allahs direkte tale.


I modsætning til kristnes forståelse af Bibelen, hvor profeterne er mennesker, der har oplevet noget med Gud og derefter skrevet noget ned, så opfatter muslimer Muhammed og ærkeenglen Gabriel som simple postbude. Det er hverken Gabriel eller Muhammed, der har forfattet teksten, men derimod Allah, der i teksten taler direkte til dem, der reciterer eller hører den.


Fakta nummer 3:

Muslimer tror på, at Koranen er Allahs ord alene fordi det siger Muhammed, at den er.


I modsætning til kristnes forståelse af Bibelen, hvor der er omkring 40 forskellige forfattere og dertil mange flere vidner, der har oplevet tingene ske og som derfor har kunnet bidrage til forfatternes tekster, så står og falder Koranens troværdighed med kun én mands påstand, nemlig Muhammed.


Muhammed, hvis første tanke var, at han måtte være blevet besat af en ond ånd. (Ibn Ishaq 106)

Muhammed, der ved flere lejligheder forsøgte at tage livet af sig selv. (Sahih Al-Bukhari 6982)

Muhammed, der var overbevist om, at han var offer for magi, der gav ham vrangforestillinger. (Sahih Al-Bukhari 3175)

Muhammed, der viderebragte falske åbenbaringer og derefter gav Satan skylden for at have lagt dem i munden på ham (Ibn Ishaq 165-167)

Muhammed, der hoppede på en ni-årig pige (Bukhari 5158,) havde ikke færre end 11 koner, selv om Koranen sætter en generel grænse på 4 (Sura 4:3,) giftede sig med sin adoptivsøns fraskilte kone efter han selv havde forårsaget skilsmissen (Sura 33:37, Tabari vol.8 2,3) og fortalte sine følgere, at det er en rigtig god idé at give konen nogle slag, hvis man er bange for, at hun ikke vil adlyde. (Sura 4:34, Sunan Abu Dawud 2121)

Muhammed, der betragtede kvinder som uintelligente (Sahih Al-Bukhari 304,) som ejendom, der kunne sælges for en recitation af Koranen (Sahih Al-Bukhari 2310) og som har pligt til at stille sig til rådighed, hvor og hvornår hendes mand end får lyster, han ikke kan styre (Sahih Al-Bukhari 3237.)


Den Muhammed er det eneste vidne til Koranens troværdighed som en åbenbaring fra den almægtige, skabende Gud.


Fakta nummer 4:

Koranens vigtigste argument for, at den kommer fra Allah, er en uovertruffen litterær kvalitet.


Pointen er, at Koranen er så velskrevet, at ingen kan gøre det efter og dermed MÅ den jo have et guddommeligt ophav. (Sura 2:23, 10:38, 11:13)


Argumentet er i sig selv så tåbeligt, at man må tage sig til hovedet. Mit digt er bedre end dit digt og derfor er mit digt kommet fra den almægtige skaber.


Det svarer til at sige, at hvis ingen kan skrive noget bedre end Romeo og Julie, så er Romeo og Julie Guds ord og Shakespeare Hans profet.


Fakta nummer 5:

Koranen er IKKE sat i kronologisk rækkefølge.


For at kunne få en forståelse af forløbet i Koranen, kan man ikke læse den fra ende til anden, for historierne i den er spredt ud over det hele og mange af dem er gentaget.


Når vi ser på Bibelen, så er der ganske vist fortællinger, der gentages, bl.a. fordi forskellige forfattere har beskrevet nogle af de samme begivenheder, men i modsætning til Koranen, får du en samlet fortælling, hvor de historiske begivenheder, med få undtagelser, står i en nogenlunde kronologisk rækkefølge.


Koranen er derimod sat op primært ud fra længden af de forskellige Sura, sådan at de længste står først og de korteste til sidst. Undtagelsen herfra er Sura 1, som er en bøn, muslimer kan recitere. Den er i øvrigt interessant ift. fakta nummer 2, for hvis Koranen er Allahs direkte tale, så beder Allah ifølge Sura 1 til sig selv om, at han ikke må rammes af sin egen vrede og at han ikke må fare vild.


Rækkefølgen i Koranen er altså ret tilfældig og selv om du måske kan tænke, at det ikke er så vigtigt, så har det faktisk en temmelig stor betydning. Og det har det pga.


Fakta nummer 6:

Nogle passager i Koranen erstatter andre passager.

Det kaldes abrogation.


Idéen er, at de passager, som Muhammed skulle have fået senere i forløbet, erstatter de passager, som han skulle have fået tidligere i forløbet.


Årsagen til princippet om abrogation er, at Muhammeds samtidige undrer sig over, at han først siger én ting og senere siger det stik modsatte. (Sura 16:101)


Muhammed indser, at hans status som profet er i krise, for hvis han virkelig er profet og kommer med åbenbaringer fra den almægtige skaber, så kan ordene i de forskellige åbenbaringer naturligvis ikke være selvmodsigende.


Derfor opfinder han princippet om abrogation. Et princip, der går ud på, at hvis to befalinger i Koranen strider mod hinanden, så gælder det, der er åbenbaret sidst. (Sura 2:106)


For at det princip overhovedet kan fungere, er vi nødt til at vide, hvilken rækkefølge, passagerne skulle være blevet åbenbaret i. Men da Koranen ikke er sat i kronologisk rækkefølge, er vi nødt til at trække på andre kilder, der kan fortælle om det og hjælpe os med at hitte rede i rodet.


Som du husker fra fakta nummer 4, skulle Koranens argument for troværdighed være dens uovertrufne litterære kvalitet. En kvalitet, der er så god, at den almindelige muslim er nødt til enten selv at kæmpe sig igennem samtlige ahadith eller at spørge de såkaldte lærde for at finde ud af, hvad der gælder og hvad der ikke gælder.


Fakta nummer 7:

Muhammeds samtidige beskyldte ham for plagiat


Da Muhammed kom med sine påstande om at have fået åbenbaringer, genkendte mange af hans samtidige historierne, han fortalte. Det komiske er, at vi véd, det var sådan, fordi Koranen fortæller os det.


Mindst otte steder i Koranen, citeres skeptikere for at sige, at Muhammed bare har hentet nogle gamle fabler og fortællinger og derefter hævdet, at de var åbenbaringer fra Allah. (6:25, 8:31, 16:24, 16:103, 25:4-5, 46:17, 68:15, 83:13)


Det var Muhammed selvfølgelig nødt til at give et svar på og det leder os til:


Fakta nummer 8:

Koranen hævder at være en fortsættelse af tidligere åbenbaringer


Grunden til, at folk kunne genkende meget af Koranens indhold, var bestemt ikke, at Muhammed havde tyvstjålet det. Næh, det var skam fordi de her tidligere skrifter OGSÅ er Allahs åbenbaringer. Derfor lyder de naturligvis ens.


I dag er muslimer ganske udmærket klar over, at nogle af de her tidligere skrifter, såsom Torahen, Salmerne og Evangeliet, på helt afgørende punkter strider mod Koranens teologi.


Derfor er de nødt til at hævde, at de tidligere åbenbaringer er blevet forfalskede.

En påstand, som både er fuldstændig grundløs, men som også præsenterer muslimerne for et problem, nemlig


Fakta nummer 9:

Meget af Koranen gik tabt helt i begyndelsen.


Hele årsagen til, at man efter Muhammeds død valgte at samle hele Koranen på skrift, var netop, at dele af den var gået tabt og man frygtede, at endnu mere af den ville forsvinde. (Sahih Al-Bukhari 4986, Sahih Al-Bukhari 4987)


Utallige beretninger fra de muslimske kilder fortæller om vers, der er forsvundet (Sahih Al-Bukhari 2814, Sunan Ibn Majah 1944, Sahih Muslim 1452 a,) hele passager, der er forsvundet(Sahih Al-Bukhari 5005,) vers, der pludselig dukker op og som ingen andre end den, der kommer med det, kender til (Sahih Al-Bukhari 1242) og endda hele sura, der er blevet væk (Sahih Muslim 1050)


Og det endda selv om Allah i Sura 15:9 lover højt og helligt, at han vil værne om Koranen.


Det lykkedes ham ikke rigtig og det har stor betydning, når man skal overveje Koranens troværdighed. For hvis Allah ikke fik ret i det her, så er der god grund til at være skeptisk over for resten af indholdet.


Fakta nummer 10:

Koranen er den højeste autoritet, når det gælder sharia

Sharia betyder noget i retning af ”vejen til kilden” og man skal ikke have ret meget fantasi for at forestille sig, hvilken betydning kilder til frisk vand har haft for 600-tallets arabere.

Sharia er tydeligvis meget vigtigt og Koranen angiver mange befalinger om, hvordan man som enkeltperson og som samfund skal gebærde sig:

  • Voldtægt af tilfangetagne er helt ok (Sura 4:3, 4:24, 23:1-6)

  • Manden forventes at tæve konen, så hun adlyder (Sura 4:34)

  • Tyveri straffes med afkapning af hænder (5:38)

  • Mænd må gifte sig med småpiger (Sura 65:4)

og meget andet…


Alt det kommer fra Koranen og det er en oplagt mulighed for at overveje, om det virkelig kan være befalinger fra den Gud, som har skabt hver eneste af os.


Det var 10 fakta om Koranen, som du meget gerne må lære, så du kan dele dem med andre. Sammen kan vi udbrede kendskabet til Islams sande DNA og på den måde kan du gøre DIN del til at få smidt en gigantisk kæp i hjulet på den verdensomspændende Jihad-maskine.
206 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page