top of page

Folkekirken under Lup

Denne bog er en debatbog. Dens formål er at rejse en nødvendig debat om folkekirken, fordi folkekirken er udfordret både indadtil og udadtil, og udfordringen er ikke kun på grund af et faldende medlemstal, men også på grund af en uklarhed og uvished med hensyn til mening og mål med folkekirken nu og i fremtiden. Det kalder på et ekstraordinært engagement af enhver, som er optaget af Folkekirken og dens aktuelle situation.

Forfatterne til Folkekirken under lup har alle det til fælles, at de er optaget af Folkekirkens situation netop nu. Det er en bred kreds af skribenter, både teologer, præster og andre med viden om og kendskab til Folkekirken. Bogen præsenterer ikke løsninger, men giver en række bud på, hvordan man kan møde de udfordringer, som Folkekirken står overfor nu.

Med Folkekirken under lup i hånden får læseren mulighed for at få et bredt indblik i folkekirkens aktuelle situation – og baggrunden for den. Bogens emner spænder vidt – lige fra spørgsmål om kirkens indhold (forkyndelse og bekendelse), kirkens mission (formål) og kirkens vision (mål) til spørgsmål om præsternes og menighedsrådenes opgaver og Folkekirkens forhold til det samfund, den er en del af, emner som skole og kirke, religionsfrihed og spørgsmålet om Folkekirkens forhold til islam.

Derfor er Folkekirken under lup velegnet til alle med et engagement i Folkekirken. Bogen giver et kvalificeret grundlag at tage stilling på.

Folkekirken under Lup

kr 149,00Pris
  • Denne bog vejer under 1 kg og forsendelsen inkl. emballage og porto koster i alt kr. 75,- som tillægges prisen.

bottom of page