Folkekirken under Lup

Denne bog er en debatbog. Dens formål er at rejse en nødvendig debat om folkekirken, fordi folkekirken er udfordret både indadtil og udadtil, og udfordringen er ikke kun på grund af et faldende medlemstal, men også på grund af en uklarhed og uvished med hensyn til mening og mål med folkekirken nu og i fremtiden. Det kalder på et ekstraordinært engagement af enhver, som er optaget af Folkekirken og dens aktuelle situation.

Forfatterne til Folkekirken under lup har alle det til fælles, at de er optaget af Folkekirkens situation netop nu. Det er en bred kreds af skribenter, både teologer, præster og andre med viden om og kendskab til Folkekirken. Bogen præsenterer ikke løsninger, men giver en række bud på, hvordan man kan møde de udfordringer, som Folkekirken står overfor nu.

Med Folkekirken under lup i hånden får læseren mulighed for at få et bredt indblik i folkekirkens aktuelle situation – og baggrunden for den. Bogens emner spænder vidt – lige fra spørgsmål om kirkens indhold (forkyndelse og bekendelse), kirkens mission (formål) og kirkens vision (mål) til spørgsmål om præsternes og menighedsrådenes opgaver og Folkekirkens forhold til det samfund, den er en del af, emner som skole og kirke, religionsfrihed og spørgsmålet om Folkekirkens forhold til islam.

Derfor er Folkekirken under lup velegnet til alle med et engagement i Folkekirken. Bogen giver et kvalificeret grundlag at tage stilling på.

Folkekirken under Lup

kr 149,00Pris
  • Denne bog vejer under 1 kg og forsendelsen inkl. emballage og porto koster i alt kr. 75,- som tillægges prisen.

MASSOUD FOUROOZANDEH

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran 1970 og opvokset i en rettroende muslimsk familie. Han er her i Danmark konverteret til kristendom, læst teologi på Århus universitet og ordineret præst i Den danske Folkekirke. Han er kendt for sine spændende foredrag og undervisning rundt omkring i landet om bl.a. integration, islam og især sin første bog ”Den forbudte frelse”, hvori han fortæller om sin barndom i Iran, flugten over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og hans liv i Danmark, herunder hans omvendelse til kristendommen og hans øvrige bøger om islam og kristendom.

KONTAKT

OS

PER HOLBO

Per Holbo er født i Horsens 1973 og opvokset i en familie med Frelsens Hær som kirkeligt ståsted. Han har en bachelor i samfundsfag og historie fra Århus Universitet 2011 samt en professionsbachelor som pædagog fra VIA University College campus Horsens 2015.
Per har været soldaterhjemsleder 1998-2002 og officer (præst) i Frelsens Hær 2002-2005.
Per har fra sin tidligste ungdom haft stor interesse for filosofi, religion og apologetik og debatterer gerne med både ateister, muslimer, Jehovas Vidner og andre med et andet trosmæssigt udgangspunkt end hans eget.
Han har desuden udgivet tre børnebøger og to science-fiction-romaner samt et par novellesamlinger.
Udgivelsen af "Koranens Dilemma - sociologisk" er den første skrevet i samarbejde med anden forfatter.
Per er i dag pædagog på et bofællesskab.

© 2020 SHARIA.DK - Alle rettigheder tilhører Sharia.dk

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon