top of page

Koranens Dilemma

Ud fra islams skriftlige kilder og mundtlige tradition og sædvane peger forfatterne med deres første bog på sociologiske dilemmaer i forhold til koranen. Her fremføres bl.a. ”dukkeførerhypotesen,” som er en hypotese om, at Koranen er blevet til som et magtredskab opfundet af Muhammed og som derefter er blevet overtaget af hans efterfølgere på posten som øverste leder af det muslimske samfund. Denne tankevækkende hypotese stiller forfatterne over for den hypotese, som muslimer i sagens natur abonnerer på, nemlig ”åbenbaringshypotesen,” hvor Koranen er åbenbaret ved Allâh som den almægtige, skabende Gud.

Bogen fastholder dog en forsonlig tone overfor muslimer som værende mennesker ligesom alle andre med forskellige kulturer og af forskellige racer og sprog. Koranens Dilemma er en bog, der åbner op for spørgsmålet og kaster bolden videre til læserne selv at tage stilling til, om koranen virkelig er en hellig bog?

Bogen er første udgivelse i en serie og vil blive efterfulgt af Koranens Dilemma henholdsvis teologisk og historisk.

Koranens Dilemma

kr 249,00Pris
  • Denne bog vejer under 1 kg og forsendelsen inkl. emballage og porto koster i alt kr. 75,- som tillægges prisen.

bottom of page