Koranens Dilemma

Ud fra islams skriftlige kilder og mundtlige tradition og sædvane peger forfatterne med deres første bog på sociologiske dilemmaer i forhold til koranen. Her fremføres bl.a. ”dukkeførerhypotesen,” som er en hypotese om, at Koranen er blevet til som et magtredskab opfundet af Muhammed og som derefter er blevet overtaget af hans efterfølgere på posten som øverste leder af det muslimske samfund. Denne tankevækkende hypotese stiller forfatterne over for den hypotese, som muslimer i sagens natur abonnerer på, nemlig ”åbenbaringshypotesen,” hvor Koranen er åbenbaret ved Allâh som den almægtige, skabende Gud.

Bogen fastholder dog en forsonlig tone overfor muslimer som værende mennesker ligesom alle andre med forskellige kulturer og af forskellige racer og sprog. Koranens Dilemma er en bog, der åbner op for spørgsmålet og kaster bolden videre til læserne selv at tage stilling til, om koranen virkelig er en hellig bog?

Bogen er første udgivelse i en serie og vil blive efterfulgt af Koranens Dilemma henholdsvis teologisk og historisk.

Koranens Dilemma

kr 249,00Pris
  • Denne bog vejer under 1 kg og forsendelsen inkl. emballage og porto koster i alt kr. 75,- som tillægges prisen.

MASSOUD FOUROOZANDEH

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran 1970 og opvokset i en rettroende muslimsk familie. Han er her i Danmark konverteret til kristendom, læst teologi på Århus universitet og ordineret præst i Den danske Folkekirke. Han er kendt for sine spændende foredrag og undervisning rundt omkring i landet om bl.a. integration, islam og især sin første bog ”Den forbudte frelse”, hvori han fortæller om sin barndom i Iran, flugten over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og hans liv i Danmark, herunder hans omvendelse til kristendommen og hans øvrige bøger om islam og kristendom.

KONTAKT

OS

PER HOLBO

Per Holbo er født i Horsens 1973 og opvokset i en familie med Frelsens Hær som kirkeligt ståsted. Han har en bachelor i samfundsfag og historie fra Århus Universitet 2011 samt en professionsbachelor som pædagog fra VIA University College campus Horsens 2015.
Per har været soldaterhjemsleder 1998-2002 og officer (præst) i Frelsens Hær 2002-2005.
Per har fra sin tidligste ungdom haft stor interesse for filosofi, religion og apologetik og debatterer gerne med både ateister, muslimer, Jehovas Vidner og andre med et andet trosmæssigt udgangspunkt end hans eget.
Han har desuden udgivet tre børnebøger og to science-fiction-romaner samt et par novellesamlinger.
Udgivelsen af "Koranens Dilemma - sociologisk" er den første skrevet i samarbejde med anden forfatter.
Per er i dag pædagog på et bofællesskab.

© 2020 SHARIA.DK - Alle rettigheder tilhører Sharia.dk

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon