top of page

ALLAH VILDLEDER FOR AT FYLDE HELVEDE OP


Vi hører ofte, at Islam er Fredens Religion og at Allah er Barmhjertighedens gud. Men spørgsmålet er, om det nu også er sandt?

For selv om Allah gentagne gange i Koranen siger, at han er tilgivende og barmhjertig, så passer det ikke særlig godt med Koranens beskrivelse af Allah. Ifølge Koranen er Allah alt andet end barmhjertig.

Lad os se på, hvad Koranen fortæller:


”Så lagde de en snedig plan, og Allâh lagde en snedig plan. Allâh er den bedste til at planlægge.” (Sura 3:54)

Hvis man skulle følge rytmen i sproget her, så burde der egentlig stå ”Allah er den bedste til at lægge snedige planer.”

Men faktisk er der noget langt dybere på spil her.

Nemlig det, at når Koranen oversættes, så er det altid med det forbehold, at det i virkeligheden ikke er en oversættelse, men derimod en fortolkning af betydningen af Koranen.


Derfor er de forskellige oversættelser af Koranen da også ret modstridende

Lad os se på nogle af de forskellige oversættelser:[1]


Sura 3:54 (Picthall)

”And they schemed, and Allah schemed: and Allah is the best of schemers.”


Schemer på engelsk betyder planlægger


Sura 3:54 (Sahih International)

“And the disbelievers planned, but Allah planned. And Allah is the best of planners.”


Igen planners, som betyder planlæggere


Sura 3:54 (Yusuf Ali)

“And (the unbelievers) plotted and planned, and Allah too planned, and the best of planners is Allah.”


Hov, vent lige lidt. Hvordan kan det være, at Yusuf Ali tilføjer ”plotted and” før ”planned,” men vel at mærke kun for de vantro? Plotted på engelsk har jo lidt af den samme betydning som planned, men med en negativ klang. "They plotted and planned" er en frase, der som regel bliver brugt om folk, der er i gang med at lægge planer for at bedrage andre.


Lad os se, hvad der sker, hvis vi smider den arabiske tekst ind i Google Translate:


Sura 3:54 (oversat af Google Translate)

”Og bedrag og bedrag Gud og Gud er den bedste af sammensvorne”


Som vi kender det, kan Google virkelig drive vold på sproget, men det er nu alligevel interessant, at google translate bruger ord som ”bedrag” og ”sammensvoren.”


Men her må vi nok henvende os til én, der kan arabisk.

Usama Dakdok, som er født i Egypten og som både taler og skriver flydende arabisk, har oversat Koranen til engelsk. Den oversættelse hedder ”The Generous Quran”[2]


Han oversætter verset sådan her:


Sura 3:54 (The Generous Quran)

”And they deceived, and Allah deceived. And Allah is the best deceiver.”


Sura 3:54 (The Generous Quran oversat til dansk)

“Og de bedrog og Allah bedrog. Og Allah er den bedste bedrager.”


Det ord, som Dakdok oversætter til bedrog, er مَكَرُ (makaroo)


Og det er det samme ord, der bruges alle tre steder. Grundformen af det ord er مَكَرَ (makr,) som betyder noget i retning af listig eller snedig og ifølge arabiskkyndige bruges det i forståelsen bedragerisk.


Med de bøjninger, der nu engang hører til, lyder ordet altså:

De bedrog: وَمَكَرُوا۟ (wamakaroo)

Allah bedrog: وَمَكَرَ (wamakara)

Allah er den bedste bedrager: ٱلْمَٰكِرِينَ (elmekareena)


Lad os nu se et andet eksempel på, hvor det her ord bliver brugt:


”Da de der fornægter troen sammensvor sig mod dig om at fængsle dig eller slå dig ihjel eller fordrive dig. De lagde skjulte planer, og Allâh lagde skjulte planer, men Allâh er den bedste til at planlægge.” (Sura 8:30)

Her er ordet وَيَمْكُرُونَ (wojemkeroona) oversat til ”sammensvor sig mod.” Det er stadig det samme grund-ord, men her med betydningen ”arbejder med snedighed sammen,” hvilket jo netop er sammensværger sig mod.


Når det er de vantro, det drejer sig om, så oversætter man rask væk til noget negativt. Så hedder det ”sammensværgelse” i forståelsen ”et bedrag.” Men når det drejer sig om Allah, ja, så er man noget mere tilbageholdende med at oversætte det med den naturlige negative fortolkning. Det gælder dog ikke alle oversættelser.


Lad os igen se på nogle af de mest populære engelske oversættelser:

Sura 8:30 (Pickthall)

“And when those who disbelieve plot against thee (O Muhammad) to wound thee fatally, or to kill thee or to drive thee forth; they plot, but Allah (also) plotteth; and Allah is the best of plotters.”


Sura 8:30 (Sahih Intl)

“And [remember, O Muhammad], when those who disbelieved plotted against you to restrain you or kill you or evict you [from Makkah]. But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners.


Sura 8:30 (Yusuf Ali)

“Remember how the Unbelievers plotted against thee, to keep thee in bonds, or slay thee, or get thee out (of thy home). They plot and plan, and Allah too plans; but the best of planners is Allah.”

Vi ser her det samme mønster. Når det gælder de vantro, så oversættes makr til plot and plan, men når det gælder Allah, så er han kun en planlægger. Man fjerner simpelt hen den negative klang. Kun Pickthall bruger betegnelsen plotter om Allah.


Lad os så se, hvordan Usama Dakdok oversætter det:

”And when those who became infidels deceive you to detain you or to kill you or to expel you. And they deceive, and Allah deceives. And Allah is the best deceiver.” (Sura 8:30 (The Generous Quran))

Decieve, altså bedrage.

Lad os se på en anden passage:


“Er den hvis onde handlinger fremstår skønne for ham, så han anser dem som gode? Allâh lader hvem Han vil være vildfaren, og retleder hvem Han vil. Lad dig da ikke hentæres af sorg over dem. Sandelig, Allâh ved hvad de gør.” (Sura 35:8)

Læg mærke til, at ”Den Klare Koran” oversætter til, at Allah ”lader hvem han vil være vildfaren.” Allah er passiv. Han lader dem være vildfarne. Han foretager sig ikke noget, men lader dem være vildfarne.


Her er nogle af de mest populære engelske oversættelser alligevel mere ærlige:


Sura 35:8 (Pickthall)

“Is he, the evil of whose deeds is made fairseeming unto him so that he deemeth it good? Allah verily sendeth whom He will astray, and guideth whom He will; so let not thy soul expire in sighings for them. Lo! Allah is Aware of what they do!”


Hos Pickthall er Allah aktivt handlende. Han sender dem på vildspor.


Sura 35:8 (Sahih Intl)

“Then is one to whom the evil of his deed has been made attractive so he considers it good [like one rightly guided]? For indeed, Allah sends astray whom He wills and guides whom He wills. So do not let yourself perish over them in regret. Indeed, Allah is Knowing of what they do.”


Også her er Allah aktiv: Han sender på afveje.


Sura 35:8 (Yusuf Ali)

“Is he, then, to whom the evil of his conduct is made alluring, so that he looks upon it as good, (equal to one who is rightly guided)? For Allah leaves to stray whom He wills, and guides whom He wills. So let not thy soul go out in (vainly) sighing after them: for Allah knows well all that they do!”


Yusuf Ali oversætter lidt på samme måde som ”Den Klare Koran,” hvor folk selv er faret vild og Allah lader dem gøre det. Men hvordan er oversættelsen så hos Usama Dakdok?


”Will he whose evil deed is adorned to him so he saw it as good? So surely Allah leads astray whom he wills and guides whom he wills. So do not grieve your soul in regret for them, surely Allah knows what they do” (Sura 35:8 (The Generous Quran))

Dakdok er altså enig med både Pickthall og Sahih International:

Allah sidder ikke bare tilbagelænet som en mismodig socialarbejder og lader folk fare vild. Nej, han går aktivt ind og fører folk på vildspor.

Og hvorfor gør han egentlig det?


Ja, det kan vi få et indblik i ved at læse i Koranen om helvede:


”Vi sagde: ”Gå ud herfra, foragtet og fordrevet! Sandelig, de af dem, som følger dig, så vil Jeg fylde Helvede med jer alle.”” (Sura 7:18)

Baggrunden er, at Allah har befalet englene at kaste sig ned for Adam. Det vil Iblis ikke og derfor bliver han smidt ud af paradis og så erklærer han:


Sura 7:16

”Han sagde: ”Fordi Du har vildledt mig, vil jeg ligge på lur efter dem på Din lige vej”


Iblis vil altså ligge på lur efter menneskene på ”Allahs lige vej,” hvilket formentlig betyder ”for at vildlede mennesker.” Og den begrundelse Iblis kommer med, er at Allah har vildledt ham. Og det giver jo egentlig ret god mening. Iblis er en engel, skabt af Allah. Hvorfra skal han lære om, hvilken adfærd, der er den rigtige, hvis ikke fra netop Allah? Og som vi jo alle sammen véd, så lærer man bedst ved at følge en andens eksempel. Iblis ser, at Allah vildleder ham. Så må det jo være den måde, Iblis skal opføre sig på: han vil også vildlede.


Dermed er grunden lagt for at Allah kan fylde Helvede op med jinner og mennesker. Iblis vildleder dem, Allah vildleder dem og sammen kan de to så opfylde Allahs mål, som vi ser det i flere passager i Koranen:


”bortset fra dem som din Herre har vist barmhjertighed - til dette har Han skabt dem. Og din Herres ord er gået i opfyldelse: ”Jeg vil sandelig fylde Helvede med jinner og mennesker i fællesskab!” (Sura 11:119)

”Sandelig, de der fornægter troen blandt Skriftens folk og afgudsdyrkerne skal være i Helvedes ild; deri skal de altid forblive. Det er de værste af skabningen.” (Sura 98:6)

Allahs mål synes at være ret klart: At få fyldt Helvede op med jinner og mennesker.

Stående for sig selv kunne man tolke Sura 11:119 sådan, at Allah ikke nødvendigvis har et ønske om, at så mange som muligt skal havne i Helvede. Sura 11:119 anfører jo, at Allah har skabt mennesker til barmhjertighed. Så man kunne godt tolke det sådan, at Helvede bare er en konsekvens af det enkelte menneskes beslutning om at gøre oprør mod Allah.


Men som vi ser i de andre henvisninger, så tyder meget på, at Allah gør en særlig indsats for, at mennesker skal fare vild. Han vildleder jo, hvem han vil. Og det ser vi da også i denne passage:


”Hvis Vi ville, kunne Vi have givet enhver hans retledning. Men ordet fra Mig bliver til virkelighed: ”Jeg vil bestemt fylde Helvede med jinner og mennesker i fællesskab!”” (Sura 32:13)

Hvis Allah ville, kunne han give enhver hans retledning. Men det vil Allah tilsyneladende ikke. Tværtimod. Han arbejder helt bevidst på at vildlede, bringe på afveje, føre på vildspor – alt sammen for at kunne fylde Helvede.

[1] https://quranx.com/ [2] https://www.smashwords.com/books/view/491841

72 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page