Allah ville dumpe i matematik

Opdateret: 12. nov. 2020En meget almindelig påstand, du vil møde i samtalen med Dawah-teams (missionerende muslimer,) er at Koranen indeholder matematiske mirakler. De eksempler, som disse Dawah-teams kommer med, kan være ret forskellige, men det centrale er, at de er baseret på tvivlsomme beregninger. Eksempelvis hævder Shabir Ally, at antallet af modsatte ord og begreber i Koranen svarer til hinanden i antal og at antallet af visse begreber henleder til egenskaber ved dem:[1]

Mand (ar-Rajul) og kvinde (Imra-ah) findes 24 gange hver.

Satan (shaytaan) og engel (malaa-ikah) findes 68 gange hver.

Dette liv (dunya) og livet hinsides (aakhirah) findes 115 gange hver.

Måned (shahr) findes 12 gange.

To måneder (shahrayn) findes 30 gange.

Dag (yaum) findes 365 gange.

Tørt land (barr, etc.) findes 13 gange, mens hav (bahr) findes 32 gange. 13:32 er den omtrentlige ratio mellem land og vand på jordens overflade.

Et af de mange problemer med påstanden er, at øvelsen, for at kunne få det ønskede resultat, kræver en bevidst manipulerende forståelse af ord og begreber. Tæller man f.eks. kun ”mand” med, når det står i éntal? Eller gælder det også i flertal? Når ordet ”måned” findes 12 gange, tager man så udgangspunkt i den muslimske månekalender, der kun strækker sig over 360 dage, altså mindre end et år? Eller bruger man den vestlige verdens nuværende kalender? Eller måske den tidlige romerske kalender, der kun har 10 måneder?

Uanset hvad, så har Allah, hvis man altså skal forstå Koranen som Allahs direkte tale, et gevaldigt problem med at forstå almindelig matematik.

Det ser vi i Sura 4:11-12

Sura 4:11-12

”Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. Hvis det er kvinder og mere end to, skal de have to tredjedele af, hvad han har efterladt. Hvis der kun er én, skal hun have halvdelen. Hans forældre skal hver have en sjettedel af det, som han har efterladt, hvis han har børn. Hvis han ingen børn har, og hans forældre arver ham, skal hans mor have en tredjedel. Hvis han har brødre, skal hans mor have en sjettedel, efter testamentariske bestemmelser, som han har truffet, eller gæld. I ved ikke, hvem der står jer nærmest i nytte, jeres forældre eller jeres børn. Dette er en forpligtelse fra Gud. Gud er vidende og vis. Der tilkommer jer halvdelen af, hvad jeres hustruer efterlader sig, hvis de ikke har børn. Hvis de har børn, skal I have en fjerdedel af, hvad de efterlader sig, efter testamentariske bestemmelser, som de har truffet, eller gæld. De skal have en fjerdedel af, hvad I efterlader jer, hvis I ikke har nogen børn. Hvis I har børn, skal de have en ottendedel af, hvad I efterlader jer, efter testamentariske bestemmelser, som I har truffet, eller gæld. Hvis der er arv efter en mand eller kvinde, der hverken har forældre eller børn, men derimod en bror eller søster, så skal de begge have en sjettedel, og hvis der er flere søskende, skal de deles om en tredjedel, efter testamentariske bestemmelser, der er truffet, eller gæld, uden at nogen lider overlast. Dette er en forordning fra Gud. Gud er vidende og langmodig.”

Lad os nu forestille os en situation, hvor en mand dør og efterlader sig følgende familie:

3 døtre

2 forældre

1 kone

0 sønner

Manden har efterladt sig 240.000 kr. Han har ingen gæld og har ikke skrevet testamente.

Hvor meget skal hver enkelt af de efterladte så have ifølge Sura 4:11-12?


I dette tilfælde tilkommer der altså i alt 270.000 kr til de efterladte ud af en arv på blot 240.000 kr. Det er et underskud på 30.000 kr.

[1] https://asharisassemble.com/2013/04/15/shabir-ally-the-quran-as-a-mathematical-miracle/

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
MASSOUD FOUROOZANDEH

Massoud Fouroozandeh er født i Teheran 1970 og opvokset i en rettroende muslimsk familie. Han er her i Danmark konverteret til kristendom, læst teologi på Århus universitet og ordineret præst i Den danske Folkekirke. Han er kendt for sine spændende foredrag og undervisning rundt omkring i landet om bl.a. integration, islam og især sin første bog ”Den forbudte frelse”, hvori han fortæller om sin barndom i Iran, flugten over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og hans liv i Danmark, herunder hans omvendelse til kristendommen og hans øvrige bøger om islam og kristendom.

KONTAKT

OS

PER HOLBO

Per Holbo er født i Horsens 1973 og opvokset i en familie med Frelsens Hær som kirkeligt ståsted. Han har en bachelor i samfundsfag og historie fra Århus Universitet 2011 samt en professionsbachelor som pædagog fra VIA University College campus Horsens 2015.
Per har været soldaterhjemsleder 1998-2002 og officer (præst) i Frelsens Hær 2002-2005.
Per har fra sin tidligste ungdom haft stor interesse for filosofi, religion og apologetik og debatterer gerne med både ateister, muslimer, Jehovas Vidner og andre med et andet trosmæssigt udgangspunkt end hans eget.
Han har desuden udgivet tre børnebøger og to science-fiction-romaner samt et par novellesamlinger.
Udgivelsen af "Koranens Dilemma - sociologisk" er den første skrevet i samarbejde med anden forfatter.
Per er i dag pædagog på et bofællesskab.

© 2020 SHARIA.DK - Alle rettigheder tilhører Sharia.dk

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon